SOGEP BAŞVURULARI BAŞLADI: SON TARİH 26 OCAK

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Kalkınma Ajansları üzerinden güdümlü proje yöntemiyle sosyal konularda uygulanan bir destek programıdır. 81 ilde uygulanan programın 2021 yılı bütçesi 166 Milyon TL’dir.

SOGEP hedefi; uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Başvuru sahibi olarak; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler için uygundur.

SOGEP programına proje başvuruları Ajansın internet sitesinde yer alan (https://www.doka.org.tr/duyurular_Genel-Duyurular_2021-SOGEP-PROGRAMI-TR.html) SOGEP Başvuru Paketi içindeki Proje Bilgi Formu, İş Planı ve Proje Bütçesi dokümanlarının hazırlanarak hem resmi üst yazıyla DOKA Trabzon Genel Sekreterliği’ne hem de sogep@doka.org.tr e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılmalıdır.

 


Tarih: 13.01.2021
  • Tasarım & Kodlama: Adem TÜRK ©